Общи условия

С използването на коя да е от функционалностите на сайта helpo.bg Вие се съгласявате да се запознаете с правилата и политиката за ползване на сайта и да ги спазвате, както и при ползването на сайта да съблюдавате българското законодателство, интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави както и описаните правила и задължения за използване.

Сайтът helpo.bg не гарантира за достоверността и пълнотата на съдържанието и не гарантира, че предоставените услуги ще удовлетворят изискванията на потребителя, нито че ще бъдат непрекъснати, навременни и сигурни. С приемането на общите условия потребителят се съгласява, че използването на предоставените услуги и информация е изцяло на негов риск и отговорност. Сайтът helpo.bg не носи отговорност за каквито и да било преки, косвени, последващи или предизвикани щети, причинени от достъпа, употребата или невъзможността за употреба на този сайт и прилежащите му теми и мнения, както и за грешки или пропуски на информацията в сайта.

Сайтът helpo.bg и неговите собственици нямат задължение да извършват наблюдение на информация, публикувана от потребителите, както и на информацията, съхранявана, пренасяна или направена достъпна чрез сайта, нито да търсят факти и обстоятелства, указващи извършването на неправомерна дейност от страна на потребител.

Сайтът helpo.bg и неговите собственици декларират, че данни от сайта няма да бъдат предоставяни на трети лица, освен при поискване от съответните компетентни държавни органи или длъжностни лица, които са оправомощени да изискват такава информация съгласно действащото законодателство.

Правила и политика за използване на сайта

1. Задължавате се да НЕ използвате публикуваните материали и услуги за незаконна дейност.

2. Задължавате се да НЕ публикувате материали с незаконен и агресивен характер, накърняващи правата на трети лица пряко или косвено.

3. Задължавате се да спазвате законите на Република България и всички местни закони.

4. Задължавате се да не прокламирате забранени от законите на Република България дейности.

5. Съгласявате се модераторите на сайта да редактират предоставените матерали, както намерят за добре, без уведомление или да ги изтрият по всяко време.

6. Съгласявате се, че ние собствениците на helpo.bg, не носим отговорност за публикуваната на този сайт информация, за нейната истинност, коректност и евентуално възникнали от това вреди.

7. Публикуването на порнографски снимки, текстове, видео и др. е забранено. (допустимо е да се публикуват линкове към еротични материали, с изключение на детска порнография). Ограничението важи и за аватари, подписи и останалите полета от потребителския профил.

8. Заглавието на нова тема трябва да е подходящо и описващо съдържанието на темата.

9. Спамът, флудът и "чатът" са забранени.

10. Забранено е публикуването на теми и мнения, съдържащи краен агресивен национализъм, ксенофобия и антисемитизъм, теми с расистка насоченост, мнения, съдържащи религиозна, идеологическа, политическа пропаганда, теми подклаждащи /или които могат да доведат до/ расова, културна, социална, религиозна, етническа и всякакъв друг вид дискриминация, омраза и нетолерантност, теми и мнения, целящи създаване на смут и предизвикване на страх, подклаждане на масова паника, както и теми и мнения с линкове към сайтове, съдържащи подобни елементи.

11. Забранява се пускането на теми с явни зверства и жестокости (изображения, текст, видео), както и теми и мнения с линкове към сайтове, съдържащи подобни елементи. Забраната се отнася и за подписи, аватари и останалите полета от потребителския профил.

12. Потребители, които умишлено подклаждат спорове и насаждат неприязън към потребител или група потребители, такива потребители които тенденциозно не спазват правилата ще бъдат предупреждавани и/или наказвани. Същото правило важи и за потребители, които открито обиждат или изказват нецензурни изрази по отношение на потребител/модератор/администратор на сайта.

13. Писането на кирилица е задължително!

14. Споренето с и/или обиждането на Модератор или Администратор по повод предупреждение или редакция е недопустимо.

15. Собствениците, администраторите и модераторите на сайта носят отговорност единствено и само за публикациите, направени от самите тях и НЕ носят отговорност за теми, съобщения (публични или лични), публикации, твърдения и становища, изразени от други потребители. Всеки потребител е отговорен за собствените си думи, публикации и действия в сайта. Информация, идентифицираща конкретен потребител във форумите, не се предоставя на трети лица, освен в случай на официално изискване на информацията от страна на оправомощени органи (Полиция, Следствие, Прокуратура, съдебна инстанция и др.)

16. В случай на официално изискване от страна на компетентните органи (съд, прокуратура, следствие, органи на МВР или др.), администраторът има право да предостави наличната при него информация, идентифицираща потребителя.

17. Силно нежелателно е публикуването на лични данни - ЕГН, номер на лична или кредитна карта, точен адрес, както и лични телефонни номера. Изключение могат да правят само публично достъпни адреси и телефони на лекари, клиники, магазини, институции и т.н. Постинги, съдържащи персонални данни, се редактират с оглед запазване сигурността на потребителите и предпазване от недобросъвестно ползване на личните им данни.

18. Поради налаганите рестрикции и блокиране на страници от сайта от страна на Google заради линкове към нелегално разпространявано авторско съдържание, сме принудени да рестриктираме линковете към торент сайтове и да въведем забрана да се публикуват такива.